กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

สนใจกู้เงินคนพิการและเช็คเงื่อนไขในการสมัคร
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด

คุณสมบัติของคนที่จะสมัครกู้เงินคนพิการ

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการที่ต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพราะในปี 2024 นี้ กองทุนคนพิการได้ปล่อยสินเชื่อคนพิการ 2567 สำหรับเป็นทุนประกอบอาชีพ โดยคนที่จะกู้เงินคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนกำหนด คือ 1. ผู้กู้เงินคนพิการมีอายุครบ 20 ปี หรือ 17 ปีขึ้นไปที่สมรสถูกต้องตามกฎหมาย 2. ผู้กู้เงินคนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ 3. ผู้กู้ยืมเงินคนพิการสามารถชำระหนี้ได้ และต้องมีคนค้ำประกัน 4. ผู้ลงทะเบียนคนพิการออนไลน์มีที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน หรือมีที่อยู่ถาวร 5. ผู้กู้เงินคนพิการปี 2567 มีความจำเป็นต้องกู้เงิน 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 7. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินจากกองทุนคนพิการ 8. ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุนคนพิการ หรือชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 60% ของเงินกู้ทั้งหมด สำหรับใครที่มีคุณสมบัติตามที่ว่ามานี้ ก็มั่นใจได้ว่าจะกู้เงินคนพิการได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการยื่นกู้เงินคนพิการ

การยื่นกู้เงินคนพิการในปี 2567 มีขั้นตอนที่ต้องติดตามคือ 1. ผู้ลงทะเบียนเงินกู้คนพิการยื่นคำร้องกู้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่สะดวก 2. ผู้ยื่นกู้เงินคนพิการรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 3. ผู้ยื่นกู้เงินคนพิการรอฟังพิจารณาผล 4. ผู้กู้ยืมเงินคนพิการรอเจ้าหน้าที่แจ้งผล และตรวจสอบสัญญา 5. ทำสัญญา และโอนเงินผ่านระบบ E-Payment  ทั้งนี้แล้ว หากผู้กู้เงินคนพิการคนไหนมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-106-9338-40 ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงของกองทุนคนพิการ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้แล้วต้องการกู้เงินคนพิการ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกองทุน พร้อมทั้งมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่เงื่อนไขกำหนดไว้ด้วย อาจกล่าวได้ว่าคนพิการที่กู้เงินด่วนในครั้งนี้ จะได้เงินสำหรับต่อยอดอาชีพได้อย่างน่าสนใจ ส่วนจะได้รับวงเงินกู้เท่าไหร่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กองทุนด้วย

เงื่อนไขของผู้ดูแลผู้พิการที่จะยื่นกู้เงินคนพิการ

ใครที่เป็นคนดูแลผู้พิการ แล้วต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปล่อยกู้จากกองทุนคนพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ คือ 1. มีชื่อบนบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ดูแลคนพิการที่เป็นผู้เยาว์ หรือคนที่ไร้ความสามารถ เป็นต้น 3. ต้องรับดูแลคนพิการไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถ้ามีคุณสมบัติตามนี้ ก็สามารถยื่นกู้เงินคนพิการได้แล้ว สำหรับช่องทางการยื่นกู้เงินคนพิการ หรือสมัครเงินกู้คนพิการ สามารถยื่นได้ทั้งช่องทางหน่วยงานรัฐ และช่องทางออนไลน์ อนึ่ง อย่าลืมเอกสารสำหรับการกู้เงินคนพิการไว้ด้วย รวมถึงศึกษาระยะเวลาผ่อน และการค้ำประกันเผื่อเอาไว้ด้วย ซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://info.go.th/procedure/ ได้เลย 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อซีไอเอ็มบีที่ช่วยเหลือที่ความเดือดร้อน
รายได้
15,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ให้มากถึง 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
มากสุดร้อยละ 25 ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานถึง 60 เดือน
สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 มีการคิดดอกเบี้ยต่ำ
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
Scroll to Top