17 เส้นทางตามรอยพระบาท .. ภาคเหนือ

17 เส้นทางตามรอยพระบาท .. ภาคเหนือ

 

(เชียงราย)

 

1. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1 DSC_3491ตำหนักดอยตุง_1404455090.jpg

Credit: www.cdn.airportthai.co.th

 

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

2 phatang-1.jpg

Credit: www.thairoyalprojecttour.com

 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

3 20140315161544_3.jpg

Credit: www.chiangraifocus.com

 

(เชียงใหม่)

 

4. พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

4 wat_phra_that_doi_suthep_phuping_palace_chiang_mai_41977_deal_large_4.jpg

Credit: www.thai.hotels2thailand.com

 

5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

5 tintok-0111.jpg

Credit: www.thairoyalprojecttour.com

 

6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

6 day3-2-15.jpg

Credit: www.mbanewsthailand.com

 

7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

7 Huayleuk.jpg

Credit: www.thairoyalprojecttour.com

 

8. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

8 1479288832_1467973429.jpg

Credit: www.cms.tvbento.com

 

9. ศูนย์ศึกษาการพัฒนางห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9 ในหลวง9999999999999999999.jpg

Credit: www.chaoprayanews.com

 

10. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

10.jpg

Credit: www.angkhangstation.com

 

(น่าน)

 

11. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11.jpg

Credit: www.manager.co.th

 

12. สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

12 1390336686-IMG0226Edi-o.jpg

Credit: www.f.ptcdn.info

 

(พะเยา)

 

13. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

13.jpg

Credit: www.thai.tourismthailand.org

 

(พิษณุโลก)

 

14. โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า

14.jpg

Credit: www.paiduaykan.com

 

15. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

15 phuhinrongklaproject29.jpg

Credit: www.images.thaiza.com

 

(แม่ฮ่องสอน)

 

16. ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ

16 37_20121217102411..jpg

Credit: www.i278.photobucket.com

 

17. ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง)

17 image-10-718x445.png

Credit: www.like-thailand.com

 

ที่มา : http://70waysofking.tourismthailand.org/region.php?id=1&page=1

 

6 3 542
User Pic
ผู้เขียน Go North Thailand
วันที่ 2016-12-07 16:56:28
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Static page link to out partner