ส่งข้อความถึงเรา

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ: เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง
ที่อยู่: 105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053-248-604, 053-248-607
โทรสาร: 053-248-605, 053-302-501
อีเมล: tatchmai@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/chiangmai
ททท. สำนักงานเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ: เชียงราย, พะเยา
ที่อยู่:
โทรศัพท์: 053-717-433, 053-744-674 ถึง 5
โทรสาร: 053-248-605, 053-302-501
อีเมล: tatchrai@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/chiangrai
ททท. สำนักงานพิษณุโลก พื้นที่รับผิดชอบ: เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, พิจิตร
ที่อยู่: 209/7-8 ศูนย์การค้าสุรสีห์ ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055-252-742 ถึง 3, 055-259-907
โทรสาร: 055-231-063
อีเมล: tatphlok@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/phitsanulok
ททท. สำนักงานตาก พื้นที่รับผิดชอบ: ตาก
ที่อยู่:
โทรศัพท์: 055-514-341
โทรสาร: 055-514-344
อีเมล: tattak@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/tak
ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน พื้นที่ รับผิดชอบ: แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่: อาคารเลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์: 053-612-982 ถึง 3
โทรสาร: 053-612-984
อีเมล: tatmhs@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/maehongson
ททท.สำนักงานแพร่ พื้นที่รับผิดชอบ: แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 34/130-131 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์: 054-521-118, 054-521-121
โทรสาร:054-521-119
อีเมล: tatphrae@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/phrae
ททท.สำนักงานอุทัยธานี พื้นที่รับผิดชอบ: อุทัยธานี, นครสวรรค์
ที่อยู่: 28/5 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์: 056-514-651 ถึง 2
โทรสาร: 056-514-650
อีเมล: tatuthai@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/uthaithani
ททท.สำนักงานสุโขทัย พื้นที่รับผิดชอบ: สุโขทัย, กำแพงเพชร
ที่อยู่: 130 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055-616-228 ถึง 9
โทรสาร: 055-616-366
อีเมล: tatsukho@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/sukhothai
Static page link to out partner